circle
Wybrane case study
Biuro, które odzwierciedla kulturę i ekologiczne pryncypia marki
Czytaj więcej
Powierzchnia
mkw.
850
Liczba
pracowników
70
Czas trwania projektu
(miesięcy)
12