Powierzchnia
mkw.
2400
Liczba
pracowników
100
Czas trwania projektu
(miesięcy)
17
Lokalizacja
Bratysława
Słowacja

Cel

Biuro przystosowane do obecnych i przyszłych wymagań

 

Resco, producent oprogramowania z siedzibą w Bratysławie, niedawno powiększył zespół do 75 pracowników – a do 2023 r. planuje podwoić ich liczbę do 150.

W związku z dynamicznym rozwojem firma potrzebowała nowego biura. Oczywiście musiało ono umożliwiać pracę zespołów interdyscyplinarnych i pasować do ich innowacyjnego charakteru oraz swobodnej, rodzinnej kultury. Równie ważne było jednak to, żeby projekt można było elastycznie dostosowywać i zmieniać wraz z rozwojem firmy.

O firmie

 • Producent oprogramowania
 • 75 pracowników (plan powiększenia zespołu do 150 osób)
 • Rok założenia: 1999
 • Siedziba: Bratysława (Słowacja)

Sytuacja

Przestrzeń pozbawiona wyrazu

Poprzednie biuro Resco było bez wątpienia mało wydajne. 70 stałych stanowisk roboczych znajdowało się na powierzchni 700 mkw. – praktycznie całej w układzie otwartym, z wyjątkiem trzech sal konferencyjnych. Całkowicie brakowało infrastruktury sprzyjającej dobremu samopoczuciu, dostatecznej przestrzeni do pracy zespołowej, a w wielu miejscach także światła naturalnego.

Firma potrzebowała przestrzeni, która wzmocniłaby więzi między pracownikami i zespołami, usprawniła przepływ informacji i pomagała każdemu pracować w swój preferowany sposób.

Przed

Biuro nie sprzyjało dobremu samopoczuciu i brakowało w nim sal konferencyjnych z dostępem do światła naturalnego. Podział na strefy nie sprzyjał zespołom, wydajności, prywatności ani skupieniu.

 • 1 biuro w układzie otwartym o powierzchni 700 mkw.
 • 70 stałych stanowisk roboczych
 • 3 sale konferencyjne

Nowa siedziba Resco musiała odzwierciedlać innowacyjny charakter i swobodną, rodzinną kulturę firmy. W praktyce oznaczało to połączenie wielu inteligentnych rozwiązań.

„W poprzednim biurze mieliśmy problem w postaci niedostatecznej ilości miejsca, niedostatecznej liczby sal konferencyjnych. Ponadto funkcjonalne rozlokowanie zespołów nie wpływało pozytywnie na efektywność pracy. Dlatego zależało nam, aby w nowym biurze przestrzeń współgrała z naszymi potrzebami.”

Miro Pomšár, CEO firmy Resco

Nasze podejście

Współpracownicy stłoczeni w biurze, które uniemożliwiało interakcje

Nasza współpraca zaczęła się od warsztatów z opracowywania wizji nowego biura. Następnie zorganizowaliśmy ogólnofirmowe spotkanie z pracownikami, ankietę pracowniczą, warsztaty i 13 wywiadów z najważniejszymi interesariuszami. Ponadto na dwa tygodnie zainstalowaliśmy w biurze czujniki, aby przekonać się, jak pracownicy wykorzystywali swoją dotychczasową przestrzeń.

W rezultacie opracowaliśmy obszerny raport, w którym przeanalizowaliśmy nadzieje i ambicje zespołu oraz szczegółowo opisaliśmy ich codzienne procesy i działania. Najważniejszy wniosek? Liczba interakcji – pracownicy Resco działają zespołowo z intensywnością godną innowacyjnej firmy informatycznej.

Na podstawie zebranych danych opracowaliśmy propozycję strategii miejsca pracy, obejmującą profil firmy (style pracy, potrzeby i podział na strefy), plan przestrzeni, koncepcję, projekt, zarządzanie zmianą, a w końcowym etapie także aranżację – plan realizacji całego biura i zarządzania nim przez nas.

icon
Analiza biura i firmy
Zbieranie informacji, analiza danych i opracowanie strategii miejsca pracy
icon
Planowanie przestrzeni i założenia koncepcyjne
Przygotowanie planu przestrzeni i założeń koncepcyjnych
icon
Zarządzanie aranżacją
Zarządzanie projektem i kontrola budżetu
icon
Zarządzanie zmianą
Oferujemy naszym klientom doradztwo i pomoc w zarządzaniu zmianą
Resco_reception
Resco_reception
Recepcja
Resco_stairs
Schody
Resco_kids corner
Pokój relaksu
Resco_fixed workstations
Stałe stanowiska robocze bez współdzielenia biurek
Resco_meeting room
Sala konferencyjna
Resco_phone_boots
Budki telefoniczne
Resco_meeting room_1
Miejsce nieformalnych spotkań

Wynik

Elastyczność i zwinność według Resco

Nowe biuro Resco zajmuje ponad 2 400 mkw. powierzchni, na której znajduje się 130 stałych stanowisk roboczych, 22 sal konferencyjnych (czyli o 19 więcej niż dotychczas), pięć stref ciszy, osiem budek telefonicznych, sala nagrań, pokój relaksu i biblioteka. To nadzwyczajnie duża powierzchnia, jeśli porównamy ją z otoczeniem, w którym firma musiała funkcjonować do tej pory.

Co ważniejsze, nowe biuro im odpowiada – i będzie im odpowiadać także w przyszłości. Dzięki elastyczności i różnorodnym przestrzeniom roboczym może ono wspierać długoterminowe cele firmy – wzrost, rekrutację utalentowanych pracowników i zajęcie czołowej pozycji w swojej specjalizacji.

Po

Biuro jest elastyczne, różnorodne, zwinne i wspiera główne cele firmy – przyszły wzrost, przyciąganie talentów i zajęcie pierwszej pozycji na rynku w swojej specjalizacji.

 • różnorodna powierzchnia biurowa 2 400 mkw.
 • 130 stałych stanowisk roboczych bez współdzielenia biurek
 • 22 sale konferencyjne
 • 5 stref ciszy
 • 1 sala nagrań

 • 8 budek telefonicznych
 • 1 pokój relaksu
 • 1 biblioteka

„Mamy także nową salę do nagrywania webinarów i innych materiałów wideo, która pozwoliła podnieść jakość produkcji.”

Miro Pomšár, prezes Resco

„Zwiększenie liczby sal konferencyjnych do różnych celów przyniosło natychmiastowe korzyści, zmniejszając stres związany z organizacją spotkań i tworząc bardziej swobodne środowisko dla każdego.”

Miro Pomšár, prezes Resco